ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดสระแก้ว

งดแสดงราคา
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดสระแก้ว

ค้นพบ 35 รายการ


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 6,000,000
ขนาด : 0-0-33.00
ที่ตั้ง : ป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว
ดูรายละเอียดประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : 20,557,000
ขนาด : 5-0-10.00
ที่ตั้ง : ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 4,600,000
ขนาด : 0-0-72.30
ที่ตั้ง : สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
ดูรายละเอียดประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 3,118,000
ขนาด : 1-0-5.10
ที่ตั้ง : ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 5,000,000
ขนาด : 1-2-0
ที่ตั้ง : เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
ดูรายละเอียดประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 3,500,000
ขนาด : 0-2-8.00
ที่ตั้ง : สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,000,000
ขนาด : 0-0-54.00
ที่ตั้ง : ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 7,562,000
ขนาด : 1-3-3.20
ที่ตั้ง : วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว
ดูรายละเอียด
ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 12,625,000
ขนาด : 21-0-16.60
ที่ตั้ง : ป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 1,916,000
ขนาด : 1-0-64.50
ที่ตั้ง : วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว
ดูรายละเอียด
อำเภอในจังหวัดสระแก้ว

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกสิกรไทย บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดสระแก้ว เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดสระแก้ว ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดสระแก้ว ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกสิกรไทย ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดสระแก้ว