ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารทหารไทยธนชาต ในจังหวัดสระแก้ว

งดแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารทหารไทยธนชาต หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดสระแก้ว
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารทหารไทยธนชาต หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดสระแก้ว

ค้นพบ 5 รายการ


ประเภท : สำนักงาน
ราคา : 33,200,000
ขนาด : 0000-2-75.0
ที่ตั้ง : สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
ดูรายละเอียด


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 1,837,000
ขนาด : 0000-0-29.0
ที่ตั้ง : สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 10,369,000
ขนาด : 0005-0-00.0
ที่ตั้ง : ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : 1,030,000
ขนาด : 0000-2-08.0
ที่ตั้ง : วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,917,000
ขนาด : 0000-0-85.1
ที่ตั้ง : วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว
ดูรายละเอียด



อำเภอในจังหวัดสระแก้ว

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารทหารไทยธนชาต บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดสระแก้ว เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดสระแก้ว ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดสระแก้ว ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารทหารไทยธนชาต ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดสระแก้ว