ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดสระแก้ว

งดแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดสระแก้ว
ขายขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดสระแก้ว

ค้นพบ 4 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : 1,916,000
ขนาด : 1-0-64.50
ที่ตั้ง : วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 7,562,000
ขนาด : 1-3-3.20
ที่ตั้ง : วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 10,369,000
ขนาด : 0005-0-00.0
ที่ตั้ง : ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 15,950,000
ขนาด : 38-1-21-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว
ดูรายละเอียดอำเภอในจังหวัดสระแก้ว

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดสระแก้ว เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดสระแก้ว ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดสระแก้ว ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดสระแก้ว