ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดสระแก้ว

งดแสดงราคา
ขายขายบ้านเดี่ยว สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดสระแก้ว

ค้นพบ 22 รายการประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,000,000
ขนาด : 0-0-54.00
ที่ตั้ง : ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว
ดูรายละเอียด
ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,603,000
ขนาด : 0-0-73.00
ที่ตั้ง : สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
ดูรายละเอียดประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 2,244,000
ขนาด : 0-1-10.00
ที่ตั้ง : สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
ดูรายละเอียดประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 3,118,000
ขนาด : 1-0-5.10
ที่ตั้ง : ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 3,500,000
ขนาด : 0-2-8.00
ที่ตั้ง : สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
ดูรายละเอียดประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 4,600,000
ขนาด : 0-0-72.30
ที่ตั้ง : สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
ดูรายละเอียด
ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 16,757,000
ขนาด : 3-3-99.00
ที่ตั้ง : โคกสูง โคกสูง สระแก้ว
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 24,145,000
ขนาด : 16-0-0.00
ที่ตั้ง : หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว
ดูรายละเอียดอำเภอในจังหวัดสระแก้ว

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้านเดี่ยวหลุดจำนองธนาคารกสิกรไทย บ้านเดี่ยวธนาคารยึด จังหวัดสระแก้ว เช็คบ้านเดี่ยวติดธนาคาร จังหวัดสระแก้ว ค้นหาบ้านเดี่ยวติดธนาคาร จังหวัดสระแก้ว ขายบ้านเดี่ยวติดธนาคารธนาคารกสิกรไทย ประกาศขายบ้านเดี่ยวกรมบังคับคดี จังหวัดสระแก้ว